Misjon, visjon, verdier

Alt ETP gjør er inspirert av vår misjon, visjon og verdier. Vi vil at det skal skje snarere enn senere.

Misjon

Vår ambisjon er å opprette en bedrift som skal bli markedsleder innen allsidige tjenester til maritim industri: fra hjelpetjenester tilknyttet produksjon av fartøy, utført av våre høykvalifiserte ansatte, til levering av elementer nødvendige for deres konstruksjon og vedlikehold.

Visjon

I løpet av fem år ønsker vi å danne en gruppe av fem strategiske partnere, som vi kan stole på når det gjelder fremtidig utvikling av ETP.

Verdier

  • Høyest kvalitet på vår service
  • Tilfredshet av våre kunder
  • Tillit
  • Gjennomsiktighet
  • Teamarbeid
  • Trygghet av våre ansatte
  • Miljøvennlig bedrift
PFR