Vår tilnærming

ETP sitt formål er å bli stadig bedre i alt vi gjør for våre kunder.

Vi tror på null-defekt filosofi. Vi vil alltid strebe etter fortsatt forbedring i alle aspekter som gjelder oss og vår bedrift. Målet ved næringsvirksomhet er å tjene penger. Lønnsomhet er veldig viktig for oss, men penger er ikke vårt hovedformål. Pengene har ikke noen verdi i seg selv. For oss kommer verdien fra drømmer som kan oppnås med hjelp av penger. Vår drøm og mål er å bli en verdensomfattende bedrift med en sterk, gjenkjennelig merke, som kan tilby god service til våre kunder. På samme tid vil vi ta vare på våre ansatte og miljø vi opererer i.

Kvalitetssystemer og -verktøy vi har erfaring med:

  • ISO 9001
  • ISO TS 16949 – PPAP,SPC,MSA,FMEA,CTQ,R&R,CTP, 8D , Control Plan , Flow Chart
  • PPM-nivå overvåking
  • Kontinuerlig forbedring
  • SIX SIGMA
  • 5 WHY
  • Analyse av årsak og effekt
  • Korporativt sosialt ansvar
  • Retningslinjer for etisk handel
PFR