Historie

The man who has made up his mind to win, will never say „Impossible." - Napoleon Bonaparte

2014
2013
2012
2011
2009
2008
2007
2014
Juli
To nye bedrifter etableres

To nye bedrifter etableres

Juli 2014 - ETP GmbH som skal ha ansvar for styrking av vår posisjon og videreutvikling på det tyske markedet, og ETP Purveyor Sp. z o.o. som spesialiserer seg i outsourcing av forsyningsprosesser.

2013
Januar
Kvalitetssikringssystem
Årlig ISO TS 16949.
Desember
Lizenz AÜG, Deutschland

AÜG-lisens , Tyskland

Desember 2013 - Føderal Ansettelsesbyrå i Düsseldorf tildelte oss Arbeitnehmerüberlassungsgesetz-lisens for utleie av arbeidskraft i Tyskland.

2012
Desember
Det første av våre ansvarlige selskap etableres

Det første av våre ansvarlige selskap etableres

Desember 2012 - På grunn av voksende utviklingsmuligheter bestemte vi oss for å opprette det første av våre ansvarlige selskap: Electro Partners Sp. z o.o.

2011
Mai
Leveringstjenester

Leveringstjenester

Mai 2011 - Den første forsyningsvirksomheten for mange typer av komponenter etableres

2009
Juli
Sentralbordavdeling

Sentralbordavdeling

Juli 2009 - I forbindelse med start av samarbeid med en viktig europeisk partner, bestemte vi oss for å opprette en avdeling for sentralbord i Rumia (Polen). Snart ble avdelingen en viktig del av vår virksomhet.

2008
Oktober
Først ISO 9001-sertifikat
Juli
Skipsbyggingsvirksomhet for svenske skipsverft

Først ISO 9001-sertifikat

Oktober 2008 - ISO 9001 Kvalitetsstyringssystem var det første vi innførte i forbindelse med bedriftens kvalitetspolitikk.

2007
Oktober
Skipsbyggingsvirksom-
het for et norsk skipsverft
Februar
Electro-Team Marcin Kordalski

Electro-Team Marcin Kordalski

Februar 2008

PFR