Leveringstjenester

ETP er en global leverandør av et bredt spekter av materialer for skipsverfter, samt maritim-, offshore- og landindustrier.

Et vidt spekter av produkter av anerkjente merker, fordelt på fire hovedkategorier, vil gjøre det mulig for deres bedrift å konsolidere leveringskilder. ETP er en pålitelig leverandør som tilbyr kunder fra hele verden tjenester av høy kvalitet, konkurransedyktige priser, kort leverigstid, bistand med tekniske spørsmål, samt fornuftige etter-salg-løsninger hvis nødvendig.

Vi er ikke bare en vanlig leverandør. Siden 2011 tilbyr ETP sine kunder outsourcingtjenester innen leveranser, noe som er en viktig måte til å begrense kostnader på, skape verdier, og forbedre effektivitet til deres bedrift uten ekstra utlegg. Vi spesialiserer oss på outsourcing av innkjøp og foryning, samt prosess offshoring. Vårt formål er å ta fullstendig ansvar for organisering, strategi og operasjoner innen din leveringskjede. I disse økonomisk utfordrende tidee kan effektiv leveringsstyring gjøre en forskjell mellom gåing fremover og henge bak flokken.

ETP forsyningskatalog

Elektriske og mekaniske elementer:

Electrical and Mechanical Parts
 • Kabelnipler, bånd
 • Stikkontakter og støpsler for kontainere
 • Ball-, globe-, gate- og spjeldventiler
 • Helt automatiserte flytkontrollsystemer
 • Belysning (lamper og annet utstyr)
 • Hovedbrytere (også vedlikehold)
 • Motorer
 • Vifter
 • Pumper
 • Girkasser
 • Lagere
 • Varmevekslere
 • Måleinstrumenter
 • Batterier

Arbeidsklær og personlig verneutstyr:

Work wear and personal protection equipment
 • Spesielle klær for farlige arbeidsforhold
 • Flammehemmede klær
 • Synlighetsbekledning
 • Briller
 • Hørselsvern
 • Knebeskyttere
 • Hansker
 • Sveisemasker
 • Rengjøringskluter
 • Håndvask-pasta
 • Vernehjelmer
 • Klær
 • Termoklær
 • Vernesko

Metallelementer og utstyr:

 Metal Parts and Equipment
 • På bestilling – laserkuttet eller bøyde elementer og deler
 • På bestilling – graverte etiketter
 • Kabelgater
 • Kabelstiger
 • Flenser
 • Albuer
 • Reduksjoner
 • T-profiler
 • Bolter
 • Nøtter
 • Jernrammer
 • Pakninger

Malinger og belegg:

Paintings and coatings
 • Sikkerhetsprodukter for skrog, overbygg, dekk og motor
 • Selvpolerende produkter
 • Produkter til lasterom på fartøy
 • Produkter som forhindrer begroing
 • Produkter til ballasttanker
 • Produkter til lastetanker
 • Primere
 • Kontainer segment
 • Lystbåt segment
 ETP Anskaffelsestjenester:

 • Strategisk forsyning
 • Kategoristyring
 • Forbruksstyring
 • Tail Spend Forvaltning
 • Forbruksanalyse
 • Leverandørstyring
 • Kontraktstyring
 • Indirekte produkter

Fordeler:

 • Reduksjon av kostnader tilknyttet personell, trening, kontorplass og databehandling.
 • Innflytelse på markedet som åpner for større rabatter.
 • Transaksjonskostnader per innkjøp er lavere på grunn av stordriftsfordeler.
 • Markedsføringskunnskap om hvilke leverandører av bestemte produkter som er beste.
 • Høykvalifisert team som spesialiserer seg på innkjøp.
 • Forbedret kommunikasjon mellom innkjøpseksperter og teamet i bedriften.
 • Bedre opplysninger om styring og analyse av innkjøp er tilgjengelige for personer som forstår seg på innkjøpsmiljøen.
 • Globalisering betyr at samme produkter ofte trenges i flere forskjellige land.
 • Forhandlinger drevet av eksperten er mer effektive og lønnsomme.

Fakta og tall

We have

-

suppliers in our database

We have

-

materials in our portfolio

PFR