Historia

Człowiek, który podjął decyzję, by zwyciężyć, nigdy nie powie "niemożliwe" - Napoleon Bonaparte

2014
2013
2012
2011
2009
2008
2007
2014
Lipiec
Powołanie nowych spółek

Powołanie nowych spółek

Lipiec 2014 – Powołanie dwóch spółek w ramach grupy – ETP GmbH, której głównym zadaniem jest wzmocnienie pozycji na rynku niemieckim oraz ETP Purveyor Sp. z o.o. specjalizującej się w outsourcingu procesów zakupowych.

2013
Styczeń
Dostosowanie systemu zarządzania jakością do wymogów normy ISO TS 16949
Grudzień
Licencja AÜG, Niemiec

Licencja AÜG, Niemiec

Grudzień 2013 - Otrzymanie licencji AÜG od niemieckiego urzędu pracy w Dusseldorfie, pozwalającej na działalność w ramach agencji pracy na terenie Niemiec.

2012
Grudzień
Powołanie pierwszej spółki prawa handlowego

Powołanie pierwszej spółki prawa handlowego

Grudzień 2012 –– W związku z pozyskaniem nowego portfela zamówień od zagranicznych kontrahentów z branży stoczniowej zapada decyzja o powołaniu spółki Electro Team Partners Sp. z o.o.

2011
Maj
Pierwsze dostawy

Pierwsze dostawy

Maj 2011 – Pierwsze zamówienia na komponenty dla przemysłu, kontrakt na dostawy komponentów dla firmy produkcyjnej z sektora ciepłownictwa.

2009
Lipiec
Departament montażu rozdzielnic

Departament montażu rozdzielnic

Lipiec 2009 –- W siedzibie Electro Team w Rumii powstaje dział budowy rozdzielnic dla firmy o zasięgu europejskim, działającej w sektorze ciepłownictwa. Dział ten szybko staje się podstawą dla dalszego rozwoju firmy.

2008
Październik
System zarządzania jakością ISO 9001
Juli
Usługi stoczniowe dla szwedzkich kontrahentów

System zarządzania jakością ISO 9001

Październik 2008 –- ISO 9001 jest pierwszym systemem zarzadzania jakością, w ramach naszej polityki jakości.

2007
Październik
Świadczenie usług stoczniowe dla Norweskich kontrahentów
Luty
Electro – Team Marcin Kordalski

Electro – Team Marcin Kordalski

Luty 2007 - Początek pierwszej własnej działalności gospodarczej pod szyldem Electro-Team

PFR